Swim.by


Календарь соревнования по плаванию, бегу, триатлону, велоспорту, Swim.by

 


IRONMAN 70.3 Gdynia 2017


CEO & founder Swim.by

Andrzej Waszkewicz, Анджей Вашкевич, плавание, SWIM.BY My name is Andrzej Waszkewicz, I am author of this sports project.

I prefer doing the favourite types of activity, which I like,
and what I understand very well.

Main themes of my project:

1. Sport. My favourite kinds – this is swimming, cycling, running and triathlon!
I’m a professional athlete and certified personal trainer of international level.
Author / european sports editor.

2. Business. Jurisprudence and marketing leading here, in accordance with education and choice of course of life. I am a Master of Law and Pro/Marketing & PR Manager.

3. Travel. Sometimes, thanks to sports and business, I have the opportunity to travel.
I like to share interesting and useful information with the friends.

I will be writing in russian, english or polish – it depends on my desire.

Swim.by, Andrzej Waszkewicz, плавание

Andrzej Waszkewicz, Андрей Вашкевич, плавание, персональный тренерNazywam się Andrzej Waszkewicz, jestem autorem tego sportowego projektu.

Preferuję zajmować się właśnie ulubionymi rodzajami działalności,
które mi podobają się.

Główne tematy mojego projektu:

1. Sport. Moje ulubione rodzaje – to pływanie, kolarstwo, bieganie i triathlon!
Jestem zawodowym sportowcem i trenerem personalnym międzynarodowej klasy.
Autor / redaktor sportowy.

2. Biznes. Tu liderzy prawo i marketing, zgodnie z edukacją i wyborem życiowej drogi.
Mam tytuł Magistra Prawa (LL.M.), a także Pro/Marketing & PR Manager.

3. Podróże. Dzięki sportu i biznesu czasami pojawia się możliwość podróżować.
Lubię podzielić się ciekawą i pożyteczną informacją ze swoimi przyjaciółmi.

Będę pisać w języku rosyjskim, angielskim czy polskim – to zależy od mojego pragnienia.
Napisać list o współpraceAndrzej Waszkewicz, Анджей Вашкевич, SWIM.BY, плавание Меня зовут Анджей Вашкевич, я автор этого спортивного проекта.

Предпочитаю заниматься именно любимыми видами деятельности, которые мне нравятся, и в которых я хорошо разбираюсь.

Поэтому, главные темы моего проекта:

1. Спорт. Мои любимые виды – это плавание, велоспорт, бег и триатлон!
Сам профессиональный атлет и персональный тренер международного класса.
Автор / европейский спортивный обозреватель.

2. Бизнес. Тут лидируют юриспруденция и маркетинг, в соответствии с образованием и выбором жизненного пути. Я дипломированный Магистр права (LL.M.), а также профессиональный маркетолог и PR менеджер в спорте.

3. Путешествия. Благодаря спорту и бизнесу иногда появляется возможность путешествовать. Люблю поделиться интересной и полезной информацией со своими друзьями.

Буду писать на русском, английском или польском.


Напишите мне, если у Вас есть вопросы или предложения о сотрудничестве.


Swim.by, Andrzej Waszkewicz, плавание

 

Enea IRONMAN 70.3 Gdynia 2017


5150 Warsaw Triathlon


Mad Wave swimming


Bakal Sport


DOZ Maraton Łódź, марафон в Лодзи


Gdynia Half Marathon, Гдыня полумарафон, Swim.by


Swimmpower Prague


Хостинг Hoster.by


EMG, European Management Group